Privacy verklaring Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG)

In deze privacyverklaring van Unicole Training & Coaching | Shining Xcellence (beide handelsnamen van Nicole Vening KBK 30279987) wordt omschreven welke persoonsgegevens ik opvraag en gebruik en voor welke doeleinden. Unicole Training & Coaching | Shining Xcellence is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt en voor welke doeleinden?

Website bezoekers: IP adressen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
Naam contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Geslacht contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
E-mailadres: om je een bevestiging te sturen, om u een factuur toe te zenden, om email nieuwsbrieven te sturen als jij je daarvoor hebt ingeschreven of je informatie toe te sturen.
Telefoonnummer: om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor het maken van afspraken.
Factuurgegevens: voor opleidingen/workshops/coaching, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Inhoud van eventuele (email) correspondentie, waaronder Facebook, LinkedIn en Instagram: om met je te corresponderen.

Aan wie geeft Unicole Training & Coaching | Shining Xcellence mijn gegevens door?

Ik gebruik jouw gegevens alleen voor mezelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:
Leveranciers: wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder: de gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs: bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties: als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

Hoe lang bewaart Unicole Training & Coaching mijn gegevens?

Unicole Training & Coaching | Shining Xcellence bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Standaard persoonsgegevens: 2 jaar.
Persoonsgegevens gerelateerd aan het verzenden van online informatie: zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven.
Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens mailcontacten bij coaching trajecten: tot 1 maand na het laatste mailcontact.

Geeft Unicole Training & Coaching | Shining Xcellence mijn gegevens door naar buiten de EER?

Nee, jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

 

Plaatst Unicole Training & Coaching | Shining Xcellence cookies?

Unicole Training & Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee deze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt op grond van de wet het recht mij te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar. Als jij jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken ik je mij dat te laten weten.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met mij op via telefoonnummer 0294-267061 of 06 51 51 42 32 of via e-mail nicole@unicole.nl | nicole@shiningxcellence.nl.

 

Kan deze privacyverklaring veranderen?

Ja. Deze privacyverklaring opgesteld op 8 januari 2019. Ik behoud me het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal ik je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zal ik je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.